18. Jula 2015.

Da li će gradske vlasti povući Odluku o dodjeli koncesije za mHE na Uni?

Udruženje ABC je nakon sjednice Gradskog vijeća Bihać, na kojoj je usvojen Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje postupka dodjele koncesije Javnim natječajem – tender […]