Udruženje ABC iz Bihaća iniciralo izmjene Ustava USK-a

Udruženje ABC: Inicijativa za otklanjanje diskriminacije u Ustavu USK-a
8. Januara 2016.
Udruženje ABC dobilo plaketu za doprinos razvoju kulture i umjetnosti grada Bihaća
25. Februara 2016.

Ustav Unsko-sanskog kantona je donesen 1995. godine i od tada je na njega usvojeno 53. amandmana, a posljednji amandmani usvojeni su 2003. godine. Kao takav, Ustav USK-a sadrži niz diskriminatoskih odredbi zbog čega je Udruženje ABC iz Bihaća uputilo prema Komisiji za ustavna pitanja Skupštine USK-a Inicijativu za otklanjanje diskriminacije u Ustavu USK-a.

Nevladina organizacija Udruženje ABC iz Bihaća je članica Koalicije “Jednakost” koju čini 25 organizacija civilnog društva iz čitave BiH, a čiji je cilj izmjena svih ustavnih diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti u BiH. 

Kao jedina članica Koalicije “Jednakost” sa područja Unsko-sansnog kantona,  NVO Udruženje ABC zagovara i lobira izmjene diskriminatorskih odredaba u Ustavu USK-a. Radi se o tome da su na osnovu mnogih zakona u BiH, pa tako i Kantonalnih ustava ti tri konstitutivna naroda privilegirana i uživaju prava koja su ostalima uskraćena.

– Konkretno, Ustavom USK-a nije omogućeno formiranje kluba zastupnika ostalih u Skupštini USK-a,  te je samim tim nemoguće da u rukovodstvu Skupštine bude neko iz reda ostalih naroda. Također,  kada je u pitanju Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, konstitutivni narodi uživaju veća prava od ostalih naroda, zbog činjenice da mogu koristiti više mehanizama zaštite svog interesa. Inicijativu smo danas prezenitarli Komisiji za ustavna pitanja koja je istu prihvatila, te će je proslijediti dalje prema predlagačima. Nadamo se da će i skupštinski poslanici i klubovi zastupnika prepoznati dobronamjernost naših nasotajnja za ukidanje diskriminacije, te da ćemo na kraju svi zajedno poslati jednu poruku garanta jednakopravnosti svih građana na našem Kantonu, rekao je predsjednik Udruženja ABC Edin Moranjkić.

U inicijativi koju je Udruženje ABC danas prezentiralo Komisiji za ustavna pitanja Skupštine USK-a decidno stoji koji članovi, odnosno koje riječi u Ustavu USK-a trebaju biti prominjenjene kako bi se ukinula diskriminacija.

– Članovi Komisije za ustavna pitanja Skupštine USK-a danas su razmatrali  Inicijativu za izmjene Ustava USK-a u vezi sa namjerom da se uklone diskriminatorske odredbe u istom. Smatram da je svaki oblik građanskog aktivizma hvale vrijedan, naročito kada udruženje građana, kao sto je ovaj put ABC iz Bihaća, ponudi i konkretna rješenja. Bitno je napomenuti da je isto udruženje svoj proaktivni angazman pokazalo i kada je ovoj Komisiji, odnosno Vladi i Skupštini USK-a uputilo Inicijativu za ravnopravnost građana USK-a u raspodjeli javnih prihoda FBiH prije godinu dana. U svakom slučaju, nadam se da će se predložene izmjene Ustava USK-a brzo pretočiti u formu amandmana i da će USK-a izmijeniti odredbe Ustava u namjeri da sa konstitutivnim narodima izjednači i ostale, rekao je predsjednik Komisije za ustavna pitanja Skupštine USK-a Albin Muslić.

Pozitivan primjer iz prakse je Kanton Sarajevo, koji je još 2013. godine usvojio izmjene u svom Ustavu i tako postao prva instanca vlasti u BiH koja je riješila problem diskriminacije na nacionalnoj osnovi.

Diskriminacija prema pripadnicima nekonstitutivnih naroda mora biti potpuno uklonjena iz ustava kantona, entiteta i države kako bi BiH nastavila proces evropskih integracija, a to je jasno stavljeno na znanje i kroz Izvještaj EU o napretku BiH iz 2012. godine, različite rezolucije i konvencije Evropskog parlamenta i druge međunarodne dokumente koji se bave poštivanjem ljudskih prava. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *