posljedice poplava u BiH

26. Oktobra 2015.

Udruženje ABC organizacija članica mreže “Brana”

Odgovarajući na posljedice poplava u BiH, međunarodni akteri, kao i pojedinci i preduzeća, su osigurali značajna sredstva kao pomoć građanima. Tokom 2014. BiH su pogodile prirodne […]