Dinko Bećirspahić: Ukinuti privilegiju političkim strankama da koriste poslovne prostore u vlasništvu Grada – POMAK

Dinko Bećirspahić: Ukinuti privilegiju političkim strankama da koriste poslovne prostore u vlasništvu Grada

Vijećnik PoMAK-a Dinko Bećirspahić na današnjoj sjednici GV inicirao je izmjenu Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Bihaća.

Članovi PoMAKa mišljenja su da političke stranke ne trebaju biti privilegovane i tretirane kao ostale neprofitne organizacije (humanitarna udruženje, udruženja mladih, oboljelih, boračke organizacije, vjerske zajednice, mjesne zajednice…) kada je u pitanju zakup prostorija u vlasništvu Grada Bihaća.
Odnosno, političke partije trebaju biti tretirane i zakupninu plaćati na komercijalnom osnovu kao sva druga pravna i fizička lica.

“Iniciram da se izmjeni Odluka o davanju u zakup poslovnih prostorija kako bi se političke stranke izjednačile sa drugim pravnim ili fizičkim subjektima, a ne priligovano koristile prostorije od stotinu i više kvadrata i za njih plaćali “siću”. Gradske prostorije trebamo po povlaštenim uvjetima ustupiti organizacijama mladih ili udruženjima koja su reprezentativna za Grad Bihać, a smatramo da to sigurno nisu političke stranke”, rekao je Bećirspahić.