Na inicijativu vijećnika PoMAK-a grad Bihać dobiva muzički paviljon – POMAK

Na inicijativu vijećnika PoMAK-a grad Bihać dobiva muzički paviljon

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Bihać, pored brojnih bitnih projekata za grad poput rekonstrukcije sportske dvorane, bazena i nogometnog terena, uređenja gradske otoke i šetnice prema Stensu, popločanja ulice Gazi Husrev-begova, zatvaranja dijela kanala Drobinice, javnog WC-a i brojnih infrastrukturnih projekata u MZ, na prijedlog kluba PoMAK u budžetu za 2020. godinu u program Zavoda uvršten je i projekat muzičkog paviljona, a koji bi trebao biti jedan novi urbani meeting point u gradu.

Važno je istaknuti da je za ovaj projekat obezbjeđena neophodna dokumentacija i da nema prepreka da se u realizaciju projekta krene u toku 2020. godine.

“Bihać je grad čiji sadržaji i događaji pripadaju Evropi, a projekti poput muzičkog paviljona su važni kako bi se grad nastavio kulturološki razvijati i dobio javne prostore koji će služiti za razvijanje prijateljstva i spajanje ljudi”, kazao je predsjednik kluba PoMAK Armin Amidžić.

Prostor na kojem je predviđena gradnja muzičkog paviljon je Gradski park u Bihaću, a isti bi trebao kao i u drugim većim gradovima postati simbol parka ali i grada, te novi motiv za fotografije iz našeg grada.