PoMAK GLASNIK: Ulaganja u mandatu Šuhreta Fazlića – POMAK

PoMAK GLASNIK: Ulaganja u mandatu Šuhreta Fazlića

Unatoč zatečenoj teškoj finansijskoj situaciji u Gradu Bihaću, u toku 2017. i 2018. godine smo se bavili stabilizacijom budžeta, ali ni u tom periodu kao i tokom 2019. i 2020. godine, radovi u Gradu nisu stali.

U 2017. smo prvo morali asfaltirati raskopane ulice po Gradu koje su ostale takve nakon završenog KFW projekta. Obzirom da je bio raskinut ugovor sa izvođačem AQUATERM u 2016. godini, banka nije htjela preuzeti asfaltiranje ulica, te je teret istoga pao na Grad Bihać i to u iznosu 1,7 mil KM.

Nakon toga 2018., 2019. i 2020. godine Gradska uprava je asfaltirala ulice u Mjesnim zajednicama u vrijednosti 3,2 miliona KM. Pored toga, realizirana su čišćenja oborinskih kanala u vrijednosti od oko 700.000,00 KM, ulaganja u poslovne zone od oko 500.000 KM, rekonstrukcija javne rasvjete u vrijednosti od 2 miliona KM, te rekonstrukcija dvorane “Luke” u vrijednosti od 2 miliona KM.

U NASTAVKU POGLEDAJTE PRELED ULAGANJA U MANDATU GRADNAČELNIKA ŠUHRETA FAZLIĆA: