PoMAK: Inicijativa za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH – POMAK

PoMAK: Inicijativa za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH

Danas je održana press konferencija Pokreta za aktivnu i modernu Krajinu u cilju prezentacije Inicijative za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH čijom nepravednom raspodjelom USK-a gubi oko 25 miliona KM godišnje, a tom prilikom dat je i osvrt ne aktuelnu političku situaciju u USK.

“Ovim putem želimo da građanima i javnosti prezentiramo šta navedena inicijativa predstavlja i kako Unsko-sanski kanton gubi višemilionska sredstva zbog nepravedne raspodjele na osnovu Zakona o pripadnosti javnih prihoda, s posebnim akcentom na član 9. koji četiri kantona stavlja u povlašten položaj dajući im proteklih 13 godina povlašten položaj u raspodjeli zbog “posebnih rashodovnih potreba”. Inicirali smo izmjene Zakona jer ako iko u BiH danas ima „posebne rashodovne potrebe“ to je Unsko sanski kanton, uzrokovane migrantskom krizom. Svjesni smo da do te izmjene neće tako lako doći na Federalnom nivou ali ćemo konstantno vršiti pritisak i raditi na tome. U međuvremenu, apeliramo da se „povlašteni“ kantoni, prije svega Kanton Sarajevo kao korisnik najvećeg pondera 2, solidariše sa Unsko-sanskim kantonom i da zajednički pronađemo način da nam doznače bar dio sredstava koja ostvaruju na račun USK-a”, rekao je Duraković vezano za inicijativu.

Dakle, ključni je član 9. ovog zakona koji definiše četiri glavna kriterija za raspodjelu novca a to su:

-broj stanovnika,
-površina kantona,
-broj učenika u osnovnim školama,
-broj učenika u srednjim školama.

Pored ovih kriterija u istom članu su uvedeni i posebni koeficijenti-ponderi a koji idu u korist pojedinih kantona, za Kanton Sarajevo koeficijent 2., Bosansko-podrinjski kanton Goražde-koeficijent 1,8, Kanton 10 – koeficijent 1,1, te kasnijim izmjenama Zakona i Posavski kanton – koeficijent 1,5. Posebnog objašnjenja za ovako uvedene koeficijente ni u navedenom članu a ni u Zakonu nema, osim izraza da se isti odnose na ”posebne rashodovne potrebe” navednih kantona.

Navedeni koeficijenti su uzrokovali da ovakvom raspodjelom ostali kantoni (pa i Unsko – sanski) u proteklih 13. godina budu na šteti i generiraju velike deficite, dok se kantoni sa povlaštenim ponderima razvijaju na račun ovih „zakinutih“.

Analize su pokazale da USK-a takvom raaspodjelom gubi oko 25 miliona KM godišnje čitavih 13 godina.

O aktuelnoj političkoj situaciji

Nadalje su se zastupnik u Skupštini USK-a Zikrija Duraković i ministar obrazovanja Damir Omerdić osvrnuli na aktuelnu političku situaciju.

“S obzirom da sam ja lično spominjan u medijskim istupima nekih stranaka, želim da istaknem da mi u PoMAK-u smatramo da je reforma osnovnog i srednjeg obrazovanja nužna, ali da je nužna i reforma visokog obrazovanja, zdravstva, uprave i svega ostalog. Još u julu ove godine zauzeli smo stav da smo za sveobuhvatne reforme, a protiv reforme jednog sektora i davanja otkaza ljudima u obrazovanju, dok se u druge sektore istovremeno trpaju desetine i stotine. Također smo za reforme iza kojih stoji kompletna Vlada i sve političke stranke koje čine većinu, a ne po politički podijeljenim resorima. Kada je u pitanju KŠC, poznato je da je predsjednik PoMAK-a i gradonačelnik Fazlić u više navrata davao podršku da se riješi to pitanje te i isticao da se radi o strateškom interesu Bihaća. U skladu s tim sam i ja djelovao i uradiosve što je bilo u mojoj moći kao ministra obrazovanja da u saradnji sa rukovodstvom škole i roditeljima predložim i pripremim za Vladu određena rješenja. Zašto Vlada to ne želi prihvatiti, odgovor je potrebno potražiti na drugim adresama”, rekao je ministar obrazovanja Damir Omerdić.

Duraković se nadovezao da PoMAK podržava sve što je rečeno na press konferenciji Naše stranke prije nekoliko dana kada su u pitanju kritike na rad Vlade i nepostojanje sveobuhvatnog strateškog pristupa, ali se ne slažu sa da se odgovornost traži u pojedincima nego u čitavom timu na čelu s Premijerom, te da ne bježe od pitanja rekonstrukcije.

“Već neko vrijeme upozoravamo da je ovom Kantonu pod hitno potrebna vizija i strategiju razvoja, ne samo poljoprivrede, nego svih strateških grana. Građanima Kantona potrebno je predočiti kako ovaj Kanton treba da izgleda za 5-10 godina i šta na tome ova Vlada radi, a ne samo da se bave dnevnim pitanjima, da su resori politički podijeljeni i da se niko nikom ne petlja, samo se u obrazovanje svi petljaju. Da se ministar Omerdić pitao štrajka prosvjetnih radnika ne bi ni bilo, jer sve ono što je ispunjeno prosvjetnim radnicima, moglo je biti ispunjeno i isplaćeno i prije štrajka. Isto je sada i sa KŠC, ministarstvo je uradilo sve što je u njihovoj moći, potez je na Ministarstvu finansija i Vladi”, dodao je Duraković.