PoMAK: Podsjetnik za ministra Mektića – POMAK

PoMAK: Podsjetnik za ministra Mektića

Dragan Mektić, ministar (ne)sigurnosti BiH u tehničkom mandatu medijskom ofanzivom i spinovima, kao mnogo puta do sad, pokušava prikriti svoj nerad i rješenja za probleme iz svoje nadležnosti traži od lokalnih zajednica.

Mektić u svojim javnim nastupima manipuliše činjenicama i po ranije viđenom obrascu problem migrantske krize, u vezi kojeg Granična policija i Služba za strance koje su pod direktnom upravom njegovog ministarstva još uvijek ne poduzimaju ništa na terenu, pokušava prikazati kao politčko-interesni problem i prebaciti lopticu na lokalne zajednice, prvenstveno u USK.

U dvije godine koliko traje migrantska kriza u BiH, odnosno u USK, požare su gasile međunarodne organizacije čiji je osnivač EU zajedno sa lokalnim vlastima Bihaća i USK-a, dok je reakcija nadležnih državnih institucija i njegovog ministarstva potpuno izostala.
U te dvije godine Mektić se pojavljivao samo na press konferencijama i medijima, ponekad glumeći glasnogovornika lokalnih zajednica, a zatim glasnogovornika EU, ovisno od situacije, dok se nikad nije “dosjetio” niti jednog vlastitog rješenja.

PODSJEĆAMO Dragana Mektića da je upravo on, odnosno ministarstvo na čijem je čelu, dao odobrenje za Sedru i pojavio se na licu mjesta da bi tada Ugovor između vlasnika i IOM-a javnosti predstavio kao svoje rješenje.
Mektić je dobio amneziju i kada je u pitanju Vučjak i činjenica da je nakon Gradskog vijeća Bihać i Operativnog štaba USK, Operativni štab na nivou BiH potvrdio tu lokaciju.
Također, informišemo Mektića da je Grad Bihać, iako zadnja i najslabija karika u lancu koja ne raspolaže imovinom i resursima, predložio lokaciju Lipa predstavnicima organizacija EU kao jedinu imovinu koju ima van urbanog područja a na kojoj su dostupni svi komunalni priključci.

Ovaj put Mektić se “dosjetio” da za vlastitu nesposobnost da ispoštuje zaključke iz Brisela koji se tiču pronalaska alternativne lokacije za Biru i Vučjak unutar USK, pronalaska još jedne lokacije van u USK u BiH i uspostave koordinacije svih nivoa, pokuša okriviti, ne samo lokalne zajednice u USK, nego u čitavoj BiH.

Pritom Mektić za medije izjavljuje da se ne osjeća ogovornim i da neće podnijeti ostavku iako je u tehničkom mandatu i iako već dvije godine dokazuje da ne može odgovoriti zadatku, što vješto pokušava prikriti spinujući informacije o neslaganju vlasti u Krajini, privatnim interesima, čak spominjući i ratnog zločinca Fikreta Abdića.

Ovim putem pozivamo Mektića da probleme iz svoje nadležnosti ne delegira nižim nivoima vlasti putem medija, nego da POD HITNO ispoštuje zaključke iz Brisela i uspostavi adekvatnu alternativnu lokaciju za Biru i Vučjak van urbanog područja u USK, formira minimalno još jedan prihvatni centar na ruti van USK, upostavi koordinaciju svih nivoa i zatraži suspenziju prevoza ilegalnih migranata putem željeznice, kako bi se smanjio pritisak na Bihać i USK.