PoMAK: Premijeru, šta je sa preko 250 zaposlenih, prodajom diploma i Komisijom za očna pomagala? – POMAK

PoMAK: Premijeru, šta je sa preko 250 zaposlenih, prodajom diploma i Komisijom za očna pomagala?

Sinoćnje vanredno izdanje Dnevnika Plus na RTVUSK Premijer USK iskoristio je da svoj nervozni monolog snimljen bez voditelja u Vladi USK-a u potpunosti posveti konferenciji za medije PoMAK-a, odnosno sad već bivšem direktoru ZZO USK-a Elvedinu Sediću i ministru obrazovanja Damiru Omerdiću.

Tom priliom održao je sebi svojstven politički govor bez konkretnog osvrta na falsficiranje putnih naloga za sanitetski prijevoz zbog čega je Vlada USK i smijenila direktora ZZO USK-a Elvedina Sedića, niti da iznese konkretne prijedloge kako će taj problem biti riješen imenovanjem novog VD direktora.

Kada je u pitanju zloupotreba banjskog liječenja premijer je ponovo zloupotrijebio kategorije demobilisanih boraca i RVI, iako Pravilnik koji je sada već bivši direktor donio nikako nije uskraćivao prava tih kategorija već je samo spriječio zloupotrebu banjskog liječenja od strane politike i politici bliskih pojedinaca.

U emisiji nije bilo novinara koji bi Premijera upitao Komisiju za izdavanje očnih pomagala, odnosno činjenicu da je od direktora tražio vraćanje iste samo zbog toga što je član ukinute komisije bio član porodice jedne skupštinske zastupnice.

Premijer je više od pola svog monologa posvetio analizi rada ministra Omerdića a da se jednom riječju nije osvrnuo na ukidanje Rješenja za rad i pečaćenje Visoke škole Vita Plus Cazin, kao ni ranije zatvorene škole Multilingua Sanski Most, iako je afera s prodajom diploma u središtu bh. javnosti danas.

Jasno nam je i da su gore navedene dvije ustanove imale medicinske škole, ali ministar Omerdić na vrijeme je ponudio rješenja za KŠC kao i ranije za visoko i srednje obrazovanje koja su na koncu iznuđena štrajkovima. Časove održane preko norme u visokom obrazovanju koje spominje Premijer također nije i neće moći riješiti upravo zbog negodovanja istih skupštinskih zastupnika sa početka ove priče.

Najporaznija činjenica je da Premijer jednom riječju nije spomenuo glavnu temu konferencije PoMAK-a, a to su enormna politička upošljavanja, preko 250 ljudi u samo godinu dana koliko egzistira njegova Vlada.

Premijeru napominjemo Vas, u svom političkom govoru na Dnevniku plus RTVUSK zaboravili ste izanalizirati preko 250 zaposlenih u javne institucije Kantona pod vašom ingerencijom, zaboravili ste osvrnuti se na sramotnu pojavu prodaje dipolma, niste se odredili da li ćete primjeniti rješenja za spriječavanje falsficiranja putnih naloga za sanitetski prijevoz i zloupotrebe banjskog liječenje koja vam je predložio bivši direktor ZZO USK-a, a niste ni potvrdili javnosti da nećete ponovo vratiti suvišnu Komisiju za izdavnje očnih pomagala.

Predlažemo da snimite još jedan TV monolog u kojem ćete građanima Kantona dati odgovore na ova pitanja ukoliko vam vaši stranački šefovi to dozvole.