PoMAK: Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta gradskog centra – POMAK

PoMAK: Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta gradskog centra

Klub Vijećnika Pokreta za Modernu i Aktivnu Krajinu je nakon iscrpnih konsultacija sa stručnom službom zauzeo stav da će na danjašnjoj sjednici GV podržati Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga maršala Tita”, prije svega jer neusvajanje navedenog Prijedloga odluke znači držanje trenutnog stanja u statusu quo, odnosno jer pristupanje izmjenama unaprijed ne projicira šta će se naći u rješenju kada su u pitanju objekti koji nisu izgrađeni u skladu sa postojećim Urbanističkim projektom.

Klub Vijećnika PoMAK u tom smislu predložilo je sljedeći Zaključak:

Gradsko vijeće od nadležne službe traži da prije početka procesa izmjena Urbanističkog projekta raspiše Javni konkurs za idejno urbanističko rješenje uređenja čitavog centra grada (otoka Sv. Ladislava), čije prvoplasirano rješenje će poslužiti kao vodilja i za izmjene Urbanističkog projekta “Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga maršala Tita”, kako bi se osigurao nepristran stručni pristup i na taj način izbjegli pritisci na nosica izrade Urbanističkog projekta od strane investitora.

Nadležna služba dužna je pripremiti i pred Gradsko vijeće dostaviti materijal Urbanističkog plana koji će obuhvatiti čitav centar, odnosno historijsku jezgru Grada Bihaća i jednom zauvijek zaustaviti skrnavljenje iste, a ne parcijalna rješenja kojim se rješavaju pojedinačni slučajevi.

Grad Bihać, tj. njegov centar arhitektonsko-urbanisticki treba promatrati kao cijelinu i tako je tretirati i klub vijećnika PoMAK-a se unaprijed izjašnjava da po završetku ovog procesa neće podržati konačno rješenje kada se ono nađe pred Gradskim vijećem ukoliko se ne ispoštuje ovaj Zaključak.

Zaključak je usvojen sa 21 glas ZA.