PoMAK: Ukinuti finansiranje političkih stranaka iz budžeta Grada Bihaća – POMAK

PoMAK: Ukinuti finansiranje političkih stranaka iz budžeta Grada Bihaća

Zakonom o finansiranju političkih stranaka propisano je da se političke stranke mogu, ali ne moraju, finansirati iz javnih budžeta Bosne i Hercegovine. Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK), izdvajanja iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini za finansiranje političkih subjekata u 2017. godini bila su planirana u iznosu od 18.583.888,93 KM, dok je u proteklih deset godina iz budžeta svih nivoa vlasti političkim subjektima isplaćeno više od 300 miliona KM.

U budžetu grada Bihaća godišnje se za političke stranke predvidi 100.000 KM.

“Pitam se da li taj novac možemo pametnije iskoristiti, za stvari od egzistencijalnog značaja za građane našeg grada? Kada bi pitali građane sumnjam da bi oni htjeli da finansiramo političke stranke iz njihovog džepa, tj. iz javnih budžeta?” kazao je danas Armin Amidžić (PoMAK) pri podnošenju ove incijative u GV Bihać.

“Tražim od kolega iz svoje I drugih političkih stranaka da pokažemo političku volju, kao što su to prije nekoliko dana uradili Vijećnici u Donjem Vakufu i da zaustavimo bilo kakva izdavanja za političke stranke iz našeg gradskog budžeta. Predlažem da 100.000 KM koje su predviđene za političke stranke uložimo u omladinske projekte i omogućimo jednu kreativnu erupciju novih ideja. Mladi su najugroženijia skupina u našem društvu koja od strane sistema još uvijek nije dovoljno prepoznata.”

Na kraju je dodano da ova incijativa ujedno je I podrška kampanji “Djecu treba liječiti iz budžeta, a političare plaćati SMS porukama, pa ko uplati – uplati”.

Ova incijativa će biti prosljeđena svim parlamentarnim strankama koje participiraju u GV Bihać i ukoliko dobije podršku ići će se u izmjenu Odluke koja tretira ova izdvajanja.