PoMAK: Zakon o pripradnosti javnih prihoda FBiH diskriminira Krajinu – POMAK

PoMAK: Zakon o pripradnosti javnih prihoda FBiH diskriminira Krajinu

PoMAK ponovo aktualizira Inicijativu za izmjenu Zakona o pripradnosti javnih prihoda FBiH zbog kojeg Unsko-sanski kanton gubi 25 miliona KM godišnje jer taj novac nepravednom raspodjelom ide drugim kantonima, u prvom redu Kantonu Sarajevo.

Naime, član 9. tog Zakona definiše četiri glavna kriterija za raspodjelu novca iz javnoh prihoda a to su:
-broj stanovnika,
-površina kantona,
-broj učenika u osnovnim školama,
-broj učenika u srednjim školama.

Pored ovih kriterija u istom članu su uvedeni i posebni “povlašteni” koeficijenti-ponderi a koji idu u korist kantona:
– Sarajevo – koeficijent 2
– Bosansko-podrinjski kanton – koeficijent 1,8
– Kanton 10 – koeficijent 1,1
– Posavski kanton – koeficijent 1,5

Posebnog objašnjenja za ovako uvedene koeficijente u Zakonu nema, samo se kaže da se isti odnose na ”posebne rashodovne potrebe” navednih kantona.

Takva nepravedna raslodjela uzrokovala je da ostali kantoni (među kojima i Unsko – sanski) u proteklih 13 godina budu na šteti, generiraju velike deficite, dok se kantoni sa povlaštenim ponderima razvijaju našim novcem.

♦️ Tražimo od Parlamanta FBiH izmjenu Zakona o pripradnosti javnih prihoda i uvođenje koeficienta za posebne rashodovne potrebe koje USK-a ima zbog migranste krize!

♦️Tražimo od Kantona Sarajevo i ostalih povlaštenih Kantona da nađu načina da bar dio sredstava koje godinama ostvaruju na račun USK-a vrate Krajini!

Odmaknimo se od neproduktivne jalove politike ličnih interesa i prepucavanja, svi zajedno moramo se fokusirati na ostvarivanje ciljeva koji mogu donijeti pozitivne pomake u našoj Krajini.