Predstavnici Gradskog vijeća Bihać u posjeti kampu Lipa (VIDEO) – POMAK

Predstavnici Gradskog vijeća Bihać u posjeti kampu Lipa (VIDEO)

Delegacija Grada Bihaća i Gradskog vijeća Bihać posjetila je danas lokalitet Lipa gdje su u toku radovi na izgradnji privremenog prihvatnog centra za migrante. Lokacija Lipa predložena je od strane GV Bihać još prošle godine i nakon što su osigurana sredstva za izgradnju privremenog centra, prije desetak dana otpočeli su radovi na izgradnji centra.

O dinamici i do sada urađenom, gradski vijećnici i bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić informisani su od predstavnika IOM-a i Ademira Toromanovića, direktora Zavoda za prostorno uređenje Bihać.  Gradonačelnik Fazlić istakao je da je Grad Bihać izdvojio 50.000 KM za uređenje lokacije, a podršku je dala i Vlada USK-a, Vlada F BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH.

„Radovi idu predviđenom dinamikom a i vremenski uslovi su daleko povoljniji nego što je to bilo prije nekoliko dana. Ovo je jedno veliko gradilište na kojem naše domaće firme i preduzeća rade i ono što pohvalno svi rokovi su ispoštovani i svi su zadovoljni izvođenim radovima. Ukoliko sve bude išlo planiranom dinamikom, već slijedeće sedmice možemo očekivati početak izmještanja migranata sa ulica Bihaća u ovaj privremeni centar“ – kazao je gradonačelnik Fazlić.

Grad Bihać je preuzeo obavezu pripremanja parcele u vlasništvu Grada u smislu sanacije i održavanja pristupnog puta, nivelisanja i drenaže čitave parcele, izgradnje zaštitne ograde, obezbjeđivanja pitke vode i prečistača za fekalije, dezinfekciju i deratizaciju lokaliteta, te objezbjeđivanje usluge odvoza smeća. Kanton je preuzeo obaveze u vezi aktivnosti izmještanja migranata sa ilegalnih lokacija i zdravstvenu zaštitu nakon što lokacija bude spremna za prihvat migranata. Donator, odnosno Delegacija EU u BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH dogovorili da će privremenim prihvatnim centrom na lokalitetu Lipa upravljati IOM i DRC.

Posljednih osam dana maksimalno su intenzivirani radovi na uspostavljanju privremene lokacije za smještaj migranata i izbjeglica "Lipa". Na tu lokaciju uskoro bi trebali biti premješteni migranti koji borave u ilegalnim smještajima na području grada Bihaća i kao takvi predstavljaju najveću opasnost za širenje koronavirusa.

S obzirom na hitnost rješavanja tog problema angažirani su svi raspoloživi resursi Grada Bihaća, a lokaciju su posjetili predstavnici Gradskog vijeća.

Ovaj video prilog objavljujemo u cilju informisanja javnosti o aktivnostima na izgradnji istog.

#PoMAK

Posted by Pomak Bihać on Ponedjeljak, 6. April 2020.