Šuhret Fazlić za Kontrasti: Ima li kraja bh. migrantskoj krizi? – POMAK

Šuhret Fazlić za Kontrasti: Ima li kraja bh. migrantskoj krizi?

Kakvo je trenutno stanje na terenu, posebno na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, na području Bihaća? Kako se sa krizom nose različiti nivoi vlasti u BiH? Koliko i na koji način migrantska kriza utječe na svakodnevni život građana? Jesmo li položili test humanosti? Kakve poruke šalju mediji, izvještavajući o ovoj temi? Gosti su Adis Nadarević, freelance autor, i Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.