U 4 godine mandata Fazlić vratio 29 od 50 miliona gradskog duga ili skoro 60% – POMAK

U 4 godine mandata Fazlić vratio 29 od 50 miliona gradskog duga ili skoro 60%

Od 2009. godine Budžet Grada Bihaća bio je konstantno u deficitu i na koncu 2016. godine taj dug dostigao je 50 miliona KM. Bila je to posljedica nesavjesnog, neodgovornog i nedomaćinskog raspolaganja sa javnim novcem, koji je od strane bivšeg gradonačelnika Emdžada Galijaševića (SDA) nerijetko korišten za kupovinu političke podrške bez jasnih kriterija.


Strukturu tog duga najvećim dijelom činio je kredit koji nije vraćan sve do 2017. godine, ogromne obaveze prema dobavljačima, prema zaposlenim u Gradskoj upravi i javnim ustanovama, nenamjenski utrošena namjenska sredstva itd.

Svi ozbiljniji pretendenti za poziciju gradonačelnika 2016. godine govorli su tada da se Grad Bihać nalazi u jako teškoj finansijskoj situaciji i da je prvo potrebno stabilizirati Budžet. To je istakako čak i uhapšeni gradonačelnik Galijašević prilikom primopredaje dužnosti. Šuhret Fazlić je taj posao uradio!

Vraćanje nagomilanih dugovanja u mandatu gradonačelnika Šuhreta Fazlića nije stvar opredjeljenja, nego nužde. Kredit se nakon dva puta produžavanog grejs perioda morao vraćati, nenamjenski potrošena namjenska sredstva morala su biti vraćena na namjenske račune, ogromni dugovi prema dobavljačima morali su se izmirivati, zaostale plate morale su biti isplaćene radnicima itd.

Od 50 miliona KM duga u četiri godine mandata gradonačelnika Šuhreta Fazlića vraćeno je oko 29 miliona KM, ili skoro 60% od ukupnog duga. Vraćeno je povjerenje donatora, finansijskih institucija, dobavljača i što je najvažnije, vraćeno je povjerenje građana. Započete su mnoge investicije i stvoreni svi preduslovi za realizaciju novih.

– Poštovane sugrađanke i sugrađani, puno truda, rada i odricanja je u protekle četiri godine uloženo kako bi se poboljšala finansijska slika našeg Grada, ne dozvolimo da stranački interesi i politička bahatost ponovno naš Grad gurnu u finansijski sunovrat, poručio je Šuhret Fazlić.

Galijaševićeve protuzakonite isplate iz tekuće budžetske rezerve dosegle milion maraka

Niti jedna isplata iz tekuće budžetske rezerve do 2016. godine nije bila u skladu sa Članom 60. Zakona o budžetima FBiH. Zbog toga je trošenje budžetske rezerve u periodu 2013. – 2016. pod istragom nadležnog tužilaštva. Preko milion KM novca poreskih obveznika potrošeno je mimo Zakona za kupovinu političke podrške.

Emdžad Galijašević (SDA) za 4 godine potrošio je 1.060.651,08 KM iz budžetske rezerve, dok je Šuhret Fazlić (PoMAK) za 4 godine iz rezerve potrošio ukupno 83.323,28 KM i to isključivo u skladu sa Zakonom.

Galijaševićev aparat građane Bihaća koštao preko 1,3 miliona maraka

Bivši gradonačelnik imao je mjesečna bruto primanja u iznosu 6.600 KM, koristio pravo položajnog dodatka 20% od osnovne plaće na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svojih dužnosti, što je za svaki mjesec iznosilo 666,00 KM . Za period 4 godine mandata isti je iz gradske kase isplaćen u iznosu 320.000,00 KM, te je 12 mjeseci nakon prestanka mandata koristio bijeli kruh za koji period mu je isplaćen iznos 65.000,00 KM iako je u toku svog mandata javno obećao da tu privilegiju neće koristiti.

Kako se tzv. bijeli kruh isplaćuje prvih 6 mjeseci nakon mandata u 100% iznosu, a drugih 6 mjeseci u 50% iznosu, bivši gradonačelnik je ne radeći u 2017. godini zaradio više nego Šuhret Fazlić koji je stupajući na dužnost sam sebi ograničio platu na 3 prosječne plate u FBiH, što iznosi oko 2.700 KM mjesečno. Gradonačelnik Fazlić se tim svojim postupkom faktički odrekao oko 100.000 KM u korist Grada i nikada nije koristio tzv. položajni dodatak.

Kroz svoj mandat bivši gradonačelnik je imao 6 savjetnika kojima je za 4 godine isplaćeno 941.540,16 KM. Pored redovnih primanja istima je svaki mjesec isplaćivana i stimulacija u iznosu 10%. Isplaćivana stimulacija u periodu 2013. – 2016. je pod istragom nadležnog tužilaštva.

Kroz svoj mandat Šuhret Fazlić imao je samo jednog savjetnika, a u 2020. godini dva. Na plate savjetnika u njegovom četvorogoišnjem mandatnom periodu isplaćeno je oko 160.000 KM, što je za oko 780.000 KM manje nego u periodu njegovog prethodnika.

Trošenje namjenskih sredstva pod istragom nadležnog tužilaštva

Na transakcijskom računu Grada Bihaća na 13.11.2016. godine gradonačelnik Šuhret Fazlić je zatekao 186.328,56 KM, a na svim ostalim namjenskim podračunima bilo ukupno 108.096,00 KM. Na računima namjenskih sredstava nedostajalo je 6.069.360,10 KM.

Posebno moramo istaći da su nedostajala namjenska sredstva koja su građani uplaćivali za sanaciju kantonalne bolnice nakon požara 232.000,00 KM, sredstva Fonda za zaštitu okoliša 1,7 milona, sredstva posebne namjene Civilne zaštite 2,9 miliona, sredstva mjesnih zajednica, sredstva Agencije za vodno područje rijeke Save, sredstva viših nivoa (Federacije, Kantona), sredstva međunarodnih organizacija itd.

Zbog svega toga smo bili na crnoj listi za mogućnost novih doznaka sredstva Gradu, što znači da smo morali iz redovnih prihoda svakodnevno vraćati namjenska sredstva kako bismo vratili povjerenje domaćih i međunarodnih institucija, te kako bismo mogli ponovno biti ravnopravan partner da uopće dođemo u priliku da možemo aplicirati na eksterne izvore sredstva.

Nakon dvije godine mandata gradonačelnik Fazlić je u tome uspio, te je Grad uspješno završio učešće u MEG projektu sa UNDP-om 2019. godine, opravdao i vratio sredstva Fonda za zaštitu okoliša. Da prije proglašenja stanja nesreće uzrokovane virusom COVID nisu vraćena namjenska sredstva Civilne zaštite, Grad ne bi mogao odgovoriti zadatcima i zahtjevima u toku stanja nesreće.

Od zatečenih nedostajućih 6.069.3610,10 KM nemjenskih sredstva za 4 godine o mandatu Šuhreta Fazlića izvršen je povrat 4.859.360,00 KM.

Trošenje namjenskih sredstva nenamjenski u periodu 2013. – 2016. godina također je pod istragom nadležnog tužilaštva.

Zamislite da namjenska sredstva nisu bila utrošena, da se ista nisu morala vraćati, da je Grad tih 4.859.360,00 KM usmjerio u nove projekte…

Prekinuta praksa podizanja a ne vraćanja kredita

Novcem od dugoročnog kredita koji je podignut 2008. realizovani su projeti poput pješačkog Smaragdnog mosta, obilaznice Cervaci, semaforizacije grada, pasarele, popločavanja Bosanske ulice i Gradskog trga, zatvaranje dijela korita Drobinice, opreme za parkinge, adaptacije zgrade Općine itd.

Povlačenje kreditnih sredstava za realizaciju takvih projekata je opravdano, međutim nije opravdano kada se taj kredit ne vraća. Od 2008. do 2016. godine taj kredit je nekoliko puta reprogramiran, povlačena su nova sredstva, ali kredit nije vraćan.

Situacija je tim gora što je Općina Bihać je u periodu 2008. – 2016. godine na ime grejs perioda (perioda odlaganja vraćanja kredita) uplatila iznos od 5.385.746,00 KM na ime kamate i 317.942,30 KM na ime zatezne kamate za kašnjenje otplate duga, ukupno 5.703.688,30 KM kamate. Dakle, tokom grejs perioda „bačeno“ je 5,7 miliona KM novca građana, samo zato što nijedna politička garnitura od 2008. do 2016. godine nije željela da plaća kredit.

S druge strane u periodu 3,5 godine tokom mandata gradonačelnika Šuhreta Fazlića od 2017. do 2020. god. isplaćeno glavnice kredita 5.658.181,82 KM glavnice i 1.446.423,94 KM kamate, tako da slobodno možemo reći da je projekte poput poput pješačkog Smaragdnog mosta, obilaznice Cervaci, semaforizacije grada, pasarele, popločavanja Bosanske ulice i Gradskog trga, zatvaranje dijela korita Drobinice, opreme za parkinge, adaptacije zgrade Općine, napravio Šuhret Fazlić, jer je on vraćanjem kredita plaćao te projekte.