PoMAK: Vlada USK-a podijelila milion KM „po glavi“ poslanika, SDP za Bihać izborio samo 25.000 KM – POMAK

PoMAK: Vlada USK-a podijelila milion KM „po glavi“ poslanika, SDP za Bihać izborio samo 25.000 KM

U mjesecu novembru 2019. Vlada USK-a usvojila je Odluku o raspodjeli Granta nižim nivoima vlasti u iznosu od 1 milion KM, koliko je i bilo planirano Budžetm USK za 2019. godinu. U normalnim okolnostima gradovi i općine sa područja USK-a trebale bi ostvariti ta sredstva prema vlastitim zahtjevima i prioritetima, ali su se u ovom slučaju skupštinski poslanici stavili u ulogu lokalnih zajednica i lično kandidirali projekte prema vlastitom nahođenju, što im je aktuelna Vlada USK-a i udovoljila.

Naime, Vlada USK-a je iznos od milion KM namijenjen nižim nivoima vlasti podijelila „po glavi“ poslanika i prepustila 16 poslanika iz većine da sami odaberu gdje će ta sredstva biti utrošena. Tako je svaki pripadnik većine u Skupštini USK-a imao na raspolaganju da odredi gdje će „njegovih“ 60.000 KM biti utrošeno.

Stav PoMAK-a tada je bio da takav način trošenja novca poreskih obveznika nije strateški te da bi predviđeni novac trebalo usmjeriti lokalnim zajednicama za kapitalne projekte, ali za to nije bilo razumijevanja. Drugi prijedlog je bio da bar poslanici iz Bihaća ujedine pripadajuća sredstva i usmjere ih zajednički u jedan značajniji projekat na području Bihaća, ali ni to nije prošlo.

Još poraznija činjenica jeste da je u većini na Kantonu participiraju četiri poslanice iz Bihaća, te je u skladu sa raspodjelom „po glavi“ poslanika Bihać trebao ostvariti 240.000 KM, a ostvario je samo 170.000 KM i to prema sljedećem rasporedu:
– Ilda Alibegović: Sufinansiranje asfaltiranja puta do starog grada Sokolac = 60.000 KM
– Vildana Alibabić: Nabavka projektne dokumentacije za obrtnički posloovni centar, sanacija stadiona nogometnog kluba ”Omladinac” Pokoj, dodatna turistička signalizacija za NP Una, komunikacijska aplikacija za Grad Bihać; ukupno = 60.000 KM
– Irma Fatkić: Asfaltiranje puta u MZ Izačić – Vikići, krak Sušići = 25.000 KM
– Fatka Kulenović: Produžetak kanalizacione mreže u MZ Bakšaiš = 25.000 KM

Iz navedenog proizilazi da je SDP Bihać od milion KM izborio čitavih 25.000 KM za Grad Bihać.
Nadalje, s obzirom da je u skladu sa metodom podjele „po glavi“ četiri poslanika Bihać slijedovalo 240.000 KM, a da je Odlukom Vlade USK-a Bihaću raspoređeno samo 170.000 KM za navedne projekte, postavlja se pitanje šta se desilo sa preostalih 70.000 KM?