Zikrija Duraković: Trenutnom raspodjelom javnih prihoda USK gubi oko 25 milona KM godišnje – POMAK

Zikrija Duraković: Trenutnom raspodjelom javnih prihoda USK gubi oko 25 milona KM godišnje

Na posljednjoj sjednici Skupštine USK-a zastupnik Zikrija Duraković (PoMAK) podnio je inicijativu za izmjenu Zakona o pripradnosti javnih prihoda FBiH čijom nepravednom raspodjelom USK-a gubi oko 25 miliona KM godišnje.

Kako je vrlo teško u kratkom roku ostvariti izmjene navedenog Zakona na nivou FBiH, jedan od prijedloga je da se Kanton Sarajevo kao jedan od korisnika povlaštenog pondera sa najvećim prihodima u FBiH solidariše sa Unsko-sanskim kantonom i doznači razliku sredstava koja ostvaruje na račun USK-a za posebne rashodovne potrebe vezane za migrantsku krizu.

S obzirom na zapažanja javnosti koja se odnose na prijem velikog broja radnika u javne ustanove i preduzeće čiji je osnivač Kanton, na današnjoj sjednici Skupštine USK-a zastupnik PoMAK-a Zikrija Duraković postavio je pitanje: Koliki je broj primljenih radnika u radni odnos u periodu od 01.01. do 23.10.2019. godine izvršen od strane slijedećih poslodavaca:

– SKUPŠTINA USK (Skupština i stručna služba)
– VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA sa organizacionim jedinicama ( svih 9.(devet) kantonalnih ministarstava, kabinet premijera, kantonalno pravobranilaštvo, ured za zakonodavstvo, ured za zajedničke poslove),
– Zavod zdravstvenog osiguranja USK Bihać,
– JU Kantonalna bolnica ”Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać,
– JU ”Služba za zapošljavanje USK” Bihać,
– JU Kantonalni fond Bihać,
– ŠPD ”Unsko –sanske šume” doo Bos.Krupa,
– JU ”Direkcija regionalnih cesta USK” Bihać,
– ZU ”Zavod za javno zdravstvo USK” Bihać,
– ZU ”Lječilište Gata” Bihać,
– JZU ”Opća bolnica u Sanskom Mostu” Sanski Most,
– ZU ”Dom zdravlja Bihać” Bihać,
– ZU ”Dom zdravlja Cazin” Cazin,
– ZU ”Dom zdravlja Bužim” Bužim,
– ZU ”Dom zdravlja Velika Kladuša” Vel.Kladuša,
– ZU ”Dom zdravlja Ključ” Ključ,
– ZU ”Dom zdravlja Bosanska Krupa” Bos.Krupa,
– ZU ”Dom zdravlja Bosanski Petrovac” Bos.Petrovac,
– ZU ”Dom zdravlja Sanski Most” Sanski Most,
– JU ”Veterinarski zavod” Bihać,
– ”Poljoprivredni zavod” Bihać,
– JP ”RTV USK” Bihać,
– JP ”Unsko – sanske novine” Bihać.

Upošljavanje radnika kako u kantonalne organe uprave finansirane iz kantonalnog budžeta tako i ostale zavode,ustanove i preduzeća od kantonalnog značaja je tema od općeg značaja za Unsko-sanski kanton i zahtjeva najveći stepen transparentnosti i zakonitosti. Poslaničko pitanje postavljam u smislu pribavljanja zvaničnih i tačnih podataka a za koje je nadležna Porezna uprava FBiH.