Zikrija Duraković uputio dva poslanička pitanja Skupštini USK – POMAK

Zikrija Duraković uputio dva poslanička pitanja Skupštini USK

Poslanik PoMAK-a u Skupštini USK Zikrija Duraković uputio je dva poslanička pitanja:

1. Zašto je kod provodjenja konkursne procedure za popunu radnog mjesta državnog službenika ‘stručni saradnik za šumarstvo i lovstvo’ postupljeno suprotno odredbama Člana 40. Stav 1. Zakona o drzavnoj službi u USK, a koji kaže da se postavlja najuspješniji sa liste uspješnih?

2. Da li je u postupku provođenja javnih konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, odnosno u toku trajanja istog, dozvoljena izmjena podataka o nacionalnoj pripadnosti kandidata?